Zapytania ofertowe

ZO/12/2018 - dostawa wraz z montażem urządzenia UPS

Zapytanie ofertowe - dostawa wraz z montażem urządzenia UPS podtrzymującego prace tomografu komputerowego podczas awarii zasilania

ZO/1/2018 - usługa utrzymanie czystości na terenie obiektów szpitala

Zapytanie ofertowe - świadczenie usługi utrzymanie czystości na terenie obiektów szpitala o powierzchni 3089,61 w miesiącu lutym 2018 roku

SZP/01/06/2017 - Wykonanie przebudowy dwustronnego zasilania budynku realizowanego przez rozdzielnię SZR

Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy dwustronnego zasilania budynku realizowanego przez rozdzielnię SZR, w pomieszczeniu wskazanym przez inwestora