ZP/3/2019 Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych żywienia dojelitowego i pozajelitowego wraz z użyczeniem pompy do żywienia pozajelitowego.

Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych żywienia dojelitowego i pozajelitowego wraz z użyczeniem pompy do żywienia pozajelitowego.

Ogłoszenie

 

SIWZ

 

Zmiany nr 1 w SIWZ

 

Załącznik nr 1

 

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na: 21.05.019 r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Zmiany nr 2 w SIWZ

 

Odpowiedzi na pytania

 

Edytowalny formularz asortymentowo - cenowy w zakresie 1

 

Informacja z otwarcia ofert


Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie 8

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie 7

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie nr 1,2,3,4,5,6