ZP/2/2019 - Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych i siatek przepuklinowych oraz drobnych materiałów medycznych dla Szpitala Puckiego Sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych i siatek przepuklinowych oraz drobnych materiałów medycznych dla Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku - ZP/2/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

 

Formularze w wersji edytowalnej

 

Wyjaśnienia i zmiana Nr 1 SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.