ZP/20/2018 - Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości i dostępności do usług

Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych poprzez budowę bloku operacyjnego w Szpitalu Puckim Sp. z o.o. – etap I” - ZP/20/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

 

Formularze w wersji edytowalnej

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Zmiana nr 1 treści SIWZ 

 

Wyjaśnienia nr 1 i zmiana nr 2 w SIWZ

 

NOWE formularze ofertowe

 

NOWE formularze ofertowe (wersja edytowalna)

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

 

Zmiana nr 3 treści SIWZ

 

Informacja o złożonych ofertach

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.