ZP/14/2018 - Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą aparatury do oznaczania parametrów biochemicznych,

Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą aparatury do oznaczania parametrów biochemicznych, hematologicznych, chemicznych moczu - ZP/14/2018

Ogłoszenie o przetargu na sukcesywną dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z
dzierżawą aparatury do oznaczania parametrów biochemicznych, hematologicznych, chemicznych moczu.

 

SIWZ

 

Załączniki w wersji edytowalnej

 

Informacja o złożonych ofertach

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej