ZP/12/2018 - Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania

Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania - część 1 – parametrów immunochemicznych część 2 – parametrów równowagi kwasowo-zasadowej - ZP/12/2018

Ogłoszenie o przetargu na sukcesywną dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania

część 1 – parametrów immunochemicznych 

część 2 – parametrów równowagi kwasowo-zasadowej

 

SIWZ

 

Załączniki w wersji edytowalnej

 

Pytania i odpowiedzi

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej