ZP/10/2018 - Sukcesywna dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą aparatu koagulologicznego.

Ogłoszenie o przetargu na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą aparatu koagulologicznego.

Ogłoszenie o przetargu na sukcesywną dostawę odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą aparatu koagulologicznego - ZP/10/2018

 

SIWZ

 

Załączniki w wersji edytowalnej.

 

Wyjaśnienia do SIWZ.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej