ZP/9/2018 - Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych oraz aparatury do badań immunotransfuzjologicznych mikrometodą żelow

Ogłoszenie o przetargu na sukcesywną dostawę odczynników i materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych oraz aparatury do badań immunotransfuzjologicznych mikrometodą żelową kolumnową.

Ogłoszenie o przetargu na sukcesywną dostawę odczynników i materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych oraz aparatury do badań immunotransfuzjologicznych mikrometodą żelową kolumnową - ZP/9/2018

 

SIWZ

 

Załączniki w wersji edytowalnej.

 

Wyjaśnienia nr 1  i zmiana nr 1

 

Wyjaśnienie nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o unieważnieniu postępowania