ZP/7/2018 - Dostawa środków dezynfekcyjnych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę środków dezynfekcyjnych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę środków dezynfekcyjnych - ZP/7/2018

 

SIWZ

 

Załączniki nr 1 i 2 w wersji edytowalnej

 

Pytania i odpowiedzi.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Wynik postępowania