ZP/6/2018 - Dostawa materiałów opatrunkowych oraz gotowych materiałów z włókniny.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych oraz gotowych materiałów z włókniny.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych oraz gotowych materiałów z włókniny - ZP/6/2018

 

SIWZ

 

Załączniki 1, 2 i 3 w wersji edytowalnej.

 

Pytania i odpowiedzi

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Sprostowanie do wyboru oferty.