ZP/2/2018 - Remont pomieszczeń w celu utworzenia poradni chorób płuc w Szpitalu Puckim

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: „Remont pomieszczeń w celu utworzenia poradni chorób płuc w Szpitalu Puckim Sp. z o. o. w ramach projektu „Rozbudowa bazy Szpitala Puckiego Sp. z o. o. w Pucku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: „Remont pomieszczeń w celu utworzenia poradni chorób płuc w Szpitalu Puckim Sp. z o. o. w ramach projektu „Rozbudowa bazy Szpitala Puckiego Sp. z o. o. w Pucku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” - ZP/2/2018

 

SIWZ

 

Formularze 1 - 4 w wersji edytowalnej (MS Word)


Dokumentacja techniczna (zip/pdf)

 

Uniważnienie postępowania