ZP/3/2018 - świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Szpitala

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Szpitala.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Szpitala - ZP/3/2018

 

SIWZ


Załączniki 1, 4, 9 w wersji edytowalnej

 

Pytania i odpowiedzi

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze oferty