ZP/1/2018 - Świadczenie usług transportu sanitarnego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług transportu sanitarnego - ZP/1/2018

 

SIWZ

 

Załącznik nr 1 w wersji edytowalnej - Nieaktualny. Aktualny do pobrania poniżej.

 

Pytania i odpowiedzi

 

Zmieniony i obowiązujący Załącznik nr 1 w wersji edytowalnej

 

Ogłoszenie z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze