ZP/13/2017 - sukcesywna dostawa produktów leczniczych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę produktów leczniczych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę produktów leczniczych - ZP/13/2017

 

SIWZ

 

Załączniki 1 i 2 w wersji edytowalnej

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

 

Informacja z otwarcia

 

Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

 

Rozstrzygnięcie postępowania ZP/13/2017

Wniosek Zamawiającego

w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą