RSER/01/08/2017 - wykonanie prac remontowych pomieszczenia serwerowni

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac remontowych w celu dostosowanie pomieszczenia serwerowni do wymogów i potrzeb nowego systemu informatycznego, a także w celu zapewnienia bezpiecznej i bezawaryjnej pracy urządzeń w Szpitalu Pucki.

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

 

Opis techniczny

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 

Przedmiar robót

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

SIWZ zmiana

 

Przedmiar robót zmiana

 

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze oferty

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia