ZP/9/2017 - Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Szpitala

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Szpitala.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Szpitala - ZP/9/2017

 

SIWZ

 

Część załączników w wersji edytowalnej (MS Word)

 

Pytania i odpowiedzi

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Uniważnienie postępowania