ZP/7/2017 - Usługi serwisowania, okresowych konserwacji, naprawy aparatury i sprzętu medycznego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług serwisowania, okresowych konserwacji, naprawy aparatury i sprzętu medycznego.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług serwisowania, okresowych konserwacji, naprawy aparatury i sprzętu medycznego - ZP/7/2017

 

SIWZ

 

Załączniki nr 1 i 2 w formie etytowalnej (doc MS Word)

 

Pytania i odpowiedzi

 

Unieważnienie przetargu