ZP/6/2017 - Usługi serwisowania, okresowych konserwacji, naprawy aparatury i sprzętu medycznego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług serwisowania, okresowych konserwacji, naprawy aparatury i sprzętu medycznego.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług serwisowania, okresowych konserwacji, naprawy aparatury i sprzętu medycznego - ZP/6/2017

 

SIWZ

 

Pytania i odpowiedzi

 

Pytania i odpowiedzi 2

 

Informacja z otwarcia

 

Wynik postępowania