ZP/5/2017 - Dostawa gazów medycznych i dzierżawa zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę gazów medycznych i dzierżawę zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę gazów medycznych i dzierżawę zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen - ZP/5/2017

 

SIWZ

 

Załączniki 1 i 2 w wersji edytowalnej (MS Word)

 

Pytania i odpowiedzi

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Wynik postępowania