ZP/4/2017 - Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego,

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę płynów infuzyjnych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę płynów infuzyjnych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego - ZP/4/2017

 

SWIZ


Załączniki 1 i 2 w wersji edytowalnej (MS Word)

 

Pytania i odpowiedzi

 

Informacja z otwarcia ofert


Wynik postępowania

 

Zawiadomienie o powtórnym wyborze najkorzystniejszej oferty