ZP/2/2017 - Dostawa siatek przepuklinowych i materiałów szewnych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę siatek przepuklinowych i materiałów szewnych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę siatek przepuklinowych i materiałów szewnych - ZP/2/2017

 

SIWZ

 

Załączniki nr 1 - 5 w wersji edytowalnej (MS Word DOC)

 

Pytania i odpowiedzi

 

Informacja z otwarcia ofert

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ