ZP/1/2017 - Dostawa artykułów medycznych jednorazowych, drobnych wielorazowych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę artykułów medycznych jednorazowych, drobnych wielorazowych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę artykułów medycznych jednorazowych, drobnych wielorazowych - ZP/1/2017

 

SIWZ

 

Załączniki nr 1 - 5 w wersji edytowalnej (MS Word DOC)

 

Pytania i odpowiedzi

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Wynik postępowania

 

Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Sprostowanie do:

 

 

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej