ZP/19/2016 - Rozbiórka istniejącego łącznika podziemnego, oraz budowę nowego łącznika w Szpitalu Powiatowym w Pucku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbiórkę istniejącego łącznika podziemnego, oraz budowę nowego łącznika w Szpitalu Powiatowym w Pucku

Data umieszczenia: 23.12.2016 r.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbiórkę istniejącego łącznika podziemnego, oraz budowę nowego łącznika w Szpitalu Powiatowym w Pucku

 

SIWZ

 

Pozwolenie na budowę

 

Dokumetancja techniczna (spakowana zip):

- architektura

- instalacje elektryczne

- instalacje sanitarne

- konstrukcja

 

Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie badań archeologicznych

Badania gruntu

 

Informacja z otwarcia ofert

Ocena ofert

Informacja o wyborze

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie o zmiany umowy