ZP/13/2016 - Rozbiórka istniejącego łącznika podziemnego, oraz budowę nowego łącznika w Szpitalu Powiatowym w Pucku [ZAKOŃCZONE]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbiórkę istniejącego łącznika podziemnego, oraz budowę nowego łącznika w Szpitalu Powiatowym w Pucku

Data umieszczenia: 23.11.2016 r.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbiórkę istniejącego łącznika podziemnego, oraz budowę nowego łącznika w Szpitalu Powiatowym w Pucku

 

SIWZ

 

Pozwolenie na budowę

 

Dokumetancja techniczna (spakowana zip):

- architektura + Przedmiar rewizja z dn. 5.12.2106: wersja PDF + wersja MS Excel XLSX

- instalacje elektryczne + Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych + Przedmiar (Przedmiar w wersji edytowalnej MS Word DOC)

- instalacje sanitarne

- konstrukcja

 

Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie badań archeologicznych

Badania gruntu

 

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi 3

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o unieważnieniu postępowania