Przetargi

ZP/11/2019 - Świadczenie usług pralniczych w zakresie prania bielizny szpitalnej dla Szpitala Puckiego Sp. z o.o.

ZP/11/2019 - Świadczenie usług pralniczych w zakresie prania bielizny szpitalnej dla Szpitala Puckiego Sp. z o.o.

ZP/10/2019 - Dostawa ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem medycznym

ZP/10/2019 - Dostawa ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem medycznym

ZP/9/2019 - Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, kontrastów oraz drobnego sprzętu jednorazowego do TK

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, kontrastów oraz drobnego sprzętu jednorazowego do TK

ZP/8/2019 - Dostawa ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem medycznym

ZP/8/2019 - Dostawa ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem medycznym

ZP/7/2019 - Dostawa ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem medycznym

ZP/7/2019 - Dostawa ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem medycznym

ZP/6/2019 - Dostawa ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem medycznym

ZP/6/2019 - Dostawa ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem medycznym

ZP/5/2019 - Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowych i drobnych wielorazowych

ZP/5/2019 Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowych i drobnych wielorazowych

ZP/4/2019 - Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowych i drobnych wielorazowych

Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowych i drobnych wielorazowych

ZP/3/2019 Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych żywienia dojelitowego i pozajelitowego wraz z użyczeniem pompy do żywienia pozajelitowego.

Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych żywienia dojelitowego i pozajelitowego wraz z użyczeniem pompy do żywienia pozajelitowego.

ZP/2/2019 - Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych i siatek przepuklinowych oraz drobnych materiałów medycznych dla Szpitala Puckiego Sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych i siatek przepuklinowych oraz drobnych materiałów medycznych dla Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku - ZP/2/2019

ZP/1/2019 - Dostawa wraz montażem wyposażenia technologicznego do pomieszczeń sterylizatorni Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku

Dostawa wraz montażem wyposażenia technologicznego do pomieszczeń sterylizatorni Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku - ZP/1/2019

ZS/1/2019 - Świadczenie usługi cateringowej (całodzienne żywienie pacjentów hospitalizowanych) wraz z dostawą posiłków do Szpitala Puckiego

Świadczenie usługi cateringowej (całodzienne żywienie pacjentów hospitalizowanych) wraz z dostawą posiłków do Szpitala Puckiego Sp. z o. o.

ZP/20/2018 - Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości i dostępności do usług

Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych poprzez budowę bloku operacyjnego w Szpitalu Puckim Sp. z o.o. – etap I” - ZP/20/2018

ZP/16/2018 - Świadczenie usług pralniczych dla Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku

Świadczenie usług pralniczych dla Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku - ZP/16/2018

ZP/17/2018 - Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych poprzez budowę

Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych poprzez budowę bloku operacyjnego w Szpitalu Puckim Sp. z o. o.

ZP/18/2018 - Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku - ZP/18/2018

ZP/15/2018 - Rozbudowa szpitala w Pucku o blok operacyjny, centralną sterylizatornię, chłodnię wraz z pomieszczeniami przynależnymi

Rozbudowa szpitala w Pucku o blok operacyjny, centralną sterylizatornię, chłodnię wraz z pomieszczeniami przynależnymi w formule „zaprojektuj i wybuduj” - ZP/15/2018

ZP/14/2018 - Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą aparatury do oznaczania parametrów biochemicznych,

Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą aparatury do oznaczania parametrów biochemicznych, hematologicznych, chemicznych moczu - ZP/14/2018

ZP/12/2018 - Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania

Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania -
część 1 – parametrów immunochemicznych
część 2 – parametrów równowagi kwasowo-zasadowej - ZP/12/2018

ZP/13/2018 - Remont pomieszczeń w celu utworzenia poradni chorób płuc w Szpitalu Puckim Sp. z o. o.

Ogłoszenie o przetargu dot. remontu pomieszczeń w celu utworzenia poradni chorób płuc w Szpitalu Puckim Sp. z o. o. w ramach projektu „Rozbudowa bazy Szpitala Puckiego Sp. z o. o. w Pucku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” - ZP/13/2018

ZP/11/2018 - Sukcesywna dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku oraz igieł do długotrwałych wlewów dożylnych i wyrobów medycznych

Ogłoszenie o przetargu na sukcesywną dostawę rękawic medycznych jednorazowego użytku oraz igieł do długotrwałych wlewów dożylnych i wyrobów medycznych, rękawów do sterylizacji, taśm kontrolnych procesu sterylizacji, testów kontroli sterylizacji.

ZP/10/2018 - Sukcesywna dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą aparatu koagulologicznego.

Ogłoszenie o przetargu na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą aparatu koagulologicznego.

ZP/9/2018 - Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych oraz aparatury do badań immunotransfuzjologicznych mikrometodą żelow

Ogłoszenie o przetargu na sukcesywną dostawę odczynników i materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych oraz aparatury do badań immunotransfuzjologicznych mikrometodą żelową kolumnową.

ZP/8/2018 - Dostawa sprzętu wielorazowego i jednorazowego użytku do chirurgicznych zabiegów operacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na sukcesywną dostawę sprzętu wielorazowego i jednorazowego użytku do chirurgicznych zabiegów operacyjnych.

ZP/7/2018 - Dostawa środków dezynfekcyjnych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę środków dezynfekcyjnych

ZP/5/2018 - Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Puckiego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Puckiego Sp. z o. o. w ramach projektu „Rozbudowa bazy Szpitala Puckiego Sp. z o. o. w Pucku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”

ZP/6/2018 - Dostawa materiałów opatrunkowych oraz gotowych materiałów z włókniny.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych oraz gotowych materiałów z włókniny.

ZP/4/2018 - Dostawa artykułów medycznych jednorazowych, drobnych wielorazowych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów medycznych jednorazowych, drobnych wielorazowych.

ZP/2/2018 - Remont pomieszczeń w celu utworzenia poradni chorób płuc w Szpitalu Puckim

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: „Remont pomieszczeń w celu utworzenia poradni chorób płuc w Szpitalu Puckim Sp. z o. o. w ramach projektu „Rozbudowa bazy Szpitala Puckiego Sp. z o. o. w Pucku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”

ZP/3/2018 - świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Szpitala

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Szpitala.

ZP/1/2018 - Świadczenie usług transportu sanitarnego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług transportu sanitarnego.

2018S 005-006622 - Dostawa tomografu komputerowego dla Szpitala Puckiego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Dostawa tomografu komputerowego dla Szpitala Puckiego Sp. z o. o. w ramach projektu „Rozbudowa bazy Szpitala Puckiego Sp. z o. o. w Pucku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych

AP/01/12/2017 - Dostawa systemu do diagnostyki udarów dla Szpitala Puckiego

Dostawa systemu do diagnostyki udarów dla Szpitala Puckiego - Analiza rynkowa

ZP/16/2017 - świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Szpitala

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Szpitala.

ZP/15/2017 - Przebudowa bloku operacyjnego na oddziale chirurgii Szpitala Puckiego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę bloku operacyjnego na oddziale chirurgii Szpitala Puckiego Sp. z o.o.

ZP/14/2017 - świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Szpitala

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Szpitala.

ZP/13/2017 - sukcesywna dostawa produktów leczniczych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę produktów leczniczych

ZP/12/2017 - świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Szpitala

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Szpitala.

INF-01-09-2017 - Rozwój infrastruktury informatycznej Szpitala Puckiego Sp. z o.o.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Rozwój infrastruktury informatycznej Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w celu upowszechnienia e-usług w obszarze ochrony zdrowia na terenie powiatu puckiego.

RSER/01/08/2017 - wykonanie prac remontowych pomieszczenia serwerowni

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac remontowych w celu dostosowanie pomieszczenia serwerowni do wymogów i potrzeb nowego systemu informatycznego, a także w celu zapewnienia bezpiecznej i bezawaryjnej pracy urządzeń w Szpitalu Pucki.

ZP/11/2017 - Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Szpitala

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Szpitala.

ZP/9/2017 - Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Szpitala

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Szpitala.

ZP/7/2017 - Usługi serwisowania, okresowych konserwacji, naprawy aparatury i sprzętu medycznego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług serwisowania, okresowych konserwacji, naprawy aparatury i sprzętu medycznego.

ZP/6/2017 - Usługi serwisowania, okresowych konserwacji, naprawy aparatury i sprzętu medycznego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług serwisowania, okresowych konserwacji, naprawy aparatury i sprzętu medycznego.

ZP/5/2017 - Dostawa gazów medycznych i dzierżawa zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę gazów medycznych i dzierżawę zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen.

ZP/4/2017 - Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego,

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę płynów infuzyjnych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego.

ZP/3/2017 - Świadczenie usług serwisowania, okresowych konserwacji, naprawy aparatury i sprzętu medycznego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług serwisowania, okresowych konserwacji, naprawy aparatury i sprzętu medycznego.

ZP/2/2017 - Dostawa siatek przepuklinowych i materiałów szewnych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę siatek przepuklinowych i materiałów szewnych.

ZP/1/2017 - Dostawa artykułów medycznych jednorazowych, drobnych wielorazowych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę artykułów medycznych jednorazowych, drobnych wielorazowych

ZP/19/2016 - Rozbiórka istniejącego łącznika podziemnego, oraz budowę nowego łącznika w Szpitalu Powiatowym w Pucku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbiórkę istniejącego łącznika podziemnego, oraz budowę nowego łącznika w Szpitalu Powiatowym w Pucku