Konkurs - Dyżury Lekarskie

Ogłoszenie konkursu na dyżury lekarskie na oddziałach chorób wewnętrznych / chirurgii ogólnej

Ogłoszenie o konkursie

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Proponowane zapisy umowy

 

Załącznik nr 1 - Oferta