Konkurs - Lekarz Radiolog

Ogłoszenie konkursu na lekarza radiologa

 

Ogłoszenie o konkursie

 

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

 

Proponowane zapisy umowy

 

Załącznik nr 1 - Oferta

 

Wyniki konkursu