Oddział chorób dziecięcych

 

 

Ordynator: lek. med. Przemysław Krefft – specjalista pediatrii

Pielęgniarka oddziałowa: Agnieszka Szymańska

 

Numery telefonów:

Dyżurka pielęgniarska: 583 800 144

 

W Oddziale prowadzona  jest działalność medyczna w zakresie diagnostyki i leczenia chorób wieku rozwojowego, w szczególności: chorób układu oddechowego, pokarmowego i moczowego, schorzeń nagłych (omdlenia, stany drgawkowe).

 

W skład Oddziału wchodzi 8 sal, w tym:

  • sala obserwacyjna wyposażona w kardiomonitor, pulsoksymetr, EKG;
  • sala biegunkowa z oddzielną łazienką dla potrzeb dziecka;
  • sala noworodkowa (z osobną łazienką) wyposażona w inkubator, lampę do fototerapii, pulsoksymetr.

 

Obecność matki przy dziecku w trakcie choroby znacznie ułatwia terapię, dlatego zapewniamy  matkom możliwość  przebywania w Oddziale z dzieckiem (przez całą dobę). Gwarantujemy matce bardzo dobre warunki pobytu (swobodny dostęp do łazienki i toalety, możliwość całodobowego wyżywienia - za opłatą).

Wykwalifikowany personel medyczny Oddziału nieustannie kształci się w zakresie prawidłowego żywienia i pielęgnacji dziecka w zdrowiu i  chorobie.

Do Oddziału, w którym dostęp do świadczeń jest całodobowy,  przyjmowane są dzieci do 18 roku życia na podstawie skierowania oraz w stanach zagrożenia życia bez skierowania.