Dyrekcja

Prezes Szpitala:

Weronika Nowara

 

Z-ca dyrektora ds. medycznych

lek. med. Marcin Kuriata

Kontakt z Dyrekcją Szpitala