Dyrekcja

Prezes Szpitala:

Weronika Nowara

 

Z-ca dyrektora ds. medycznych

lek. med. Waldemar Makowski

Kontakt z Dyrekcją Szpitala