Zapytania ofertowe

ZO/1/2018 - usługa utrzymanie czystości na terenie obiektów szpitala

Zapytanie ofertowe - świadczenie usługi utrzymanie czystości na terenie obiektów szpitala o powierzchni 3089,61 w miesiącu lutym 2018 roku

SZP/01/06/2017 - Wykonanie przebudowy dwustronnego zasilania budynku realizowanego przez rozdzielnię SZR

Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy dwustronnego zasilania budynku realizowanego przez rozdzielnię SZR, w pomieszczeniu wskazanym przez inwestora

ZO/2/2016 - Zakup wyrobów medycznych na wyposażenie ambulansu sanitarnego

Zapytanie ofertowe - Zakup wyrobów medycznych na wyposażenie jednego ambulansu sanitarnego